สำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (AFD) [fr]

กลุ่มสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (AFD) จัดหาเงินทุน ช่วยเหลือ และเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน

ทีมงานเจ้าหน้าที่ของ AFD มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ มากกว่า 4,000 โครงการในดินแดนโพ้นทะเลและ 115 ประเทศ ทั้งในด้านสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ สันติภาพ การศึกษา วิถีชีวิตแบบเมือง สุขภาพ หรือการปกครอง การดำเนินงานของ AFD ช่วยสนับสนุนพันธกรณีของฝรั่งเศสและชาวฝรั่งเศสเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (AFD) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินนโยบายของประเทศฝรั่งเศสด้านการพัฒนาและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนานาชาติ

โดยปฏิบัติงานในหลายภาคส่วน นำเสนอบริการทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินในหลายรูปแบบ ดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน แจ้งเตือนวิกฤตและสร้างความเจริญอย่างทั่วถึง การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเรื่องสภาพภูมิอากาศและการพัฒนารวมทั้งเรื่องการต่อสู้กับความไม่เสมอภาคเป็นภารกิจลำดับแรกของหน่วยงาน

AFD ให้การสนับสนุนรัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์การนอกภาครัฐ (NGO) โดยดำเนินความร่วมมือระหว่างกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรม มีการเผยแพร่และนำไปใช้จนเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชน

AFD มีเครือข่ายสำนักงาน 85 แห่ง ครอบคลุม 115 ประเทศ จัดหาเงินทุนสนับสนุนและดำเนินการติดตามโครงการด้านการพัฒนามากกว่า 4,000 โครงการ มีเครือข่ายนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยให้ AFD ได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องนโยบายภาครัฐ แบ่งปันความรู้ความชำนาญ และสร้างความตระหนักถึงประเด็นเรื่องการพัฒนาและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนานาชาติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

AFD ในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ เปิดเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2004 (พ.ศ. 2547) เป็นตัวแทน AFD ประจำประเทศไทย และเป็นตัวแทน Proparco ประจำภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานสาขาของ AFD ดูแลเรื่องการจัดหาเงินทุนแก่ภาคเอกชน สำนักงานกรุงเทพฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน AFD แห่งอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.afd.fr/en/page-region-pays/thailand

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/06/2019

ด้านบนของหน้า