นักวิจัยชาวฝรั่งเศสคนแรกได้รับรางวัล Tetrahedron Young Investigator [fr]

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายฌักลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับ ดร. ราฟาแอล โรดริเกซ นักวิจัยชาวฝรั่งเศสคนแรกที่ได้รับรางวัล Tetrahedron Young Investigator

รางวัลอันทรงเกียรตินี้มอบให้เป็นประจำทุกปีแก่นักวิจัย 2 คน ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปีซึ่งได้รับการยอมรับในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการอุทิศตนอย่างโดดเด่นในสาขาเคมีอินทรีย์ หรือสาขาเคมีชีวอินทรีย์และเคมีเภสัช ดร. ราฟาแอล เป็นนักเคมีที่ปราดเปรื่องในเรื่องชีววิทยามะเร็ง เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส (CNRS) ได้ร่วมงานกับสถาบันกูว์รี (Institut Curie) ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเสนอแนะแนวทางด้านชีววิทยาให้กับงานวิจัยของสถาบัน ปัจจุบัน ได้ร่วมกับทีมวิจัย พัฒนาเทคนิคการสร้างภาพวินิจฉัยระดับโมเลกุลเล็ก เทคโนโลยี high-throughput sequencing และเทคนิคโปรติโอมิกส์ (proteomics) เพื่อสำรวจกลไกการทำงานของโมเลกุลเล็กต่อสเต็มเซลล์มะเร็ง

เนื่องในโอกาสการประชุม Tetrahedron Symposium ครั้งที่ 20 ณ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ดร. ราฟาแอล ได้เดินทางไปบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Reprogramming the reactivity of iron in cancer cells” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัย Paris Sciences et Lettres (PSL) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน

ทั้งนี้ การมอบรางวัลมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ในการประชุม Tetrahedron Symposium

ฟังการสัมภาษณ์ ดร. ราฟาแอล เพิ่มเติม (ภาษาฝรั่งเศส) ได้ที่เว็บไซต์ France culture : https://www.franceculture.fr/personne/raphael-rodriguez

อ่านคำกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ในระหว่างงานเลี้ยงรับรอง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. ราฟาแอล (ภาษาอังกฤษ)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/08/2020

ด้านบนของหน้า