งานเลี้ยงรับรองนักเรียนทุนโครงการ Franco-Thai Scholarship [fr]

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับผู้ได้รับทุนโครงการ Franco-Thai Scholarship รุ่น 2019 ซึ่งมอบโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ผู้ได้รับทุนเหล่านี้จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส เช่นเดียวกับผู้ที่เคยได้รับทุนโครงการนี้ 180 คน นับตั้งแต่ปี 2011 โดยจะเดินทางในเดือนกันยายน เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในหลากหลายสาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Hard Sciences) ศิลปกรรม การจัดการ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และภาษาฝรั่งเศส

ทั้งนี้ ได้มีการเชิญคณะกรรมการคัดเลือกทุนมาร่วมงานเลี้ยงรับรอง ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดีและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย บุคคลสำคัญในวงการอุดมศึกษา และนักวิจัยชาวฝรั่งเศส โดยบางท่านได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนทุนโครงการนี้ด้วย นอกจากนี้ งานเลี้ยงรับรองยังเป็นโอกาสให้ผู้ได้รับทุนรัฐบาลฝรั่งเศสทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้มาพบปะกัน เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง อนึ่ง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้กล่าวแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของผู้ได้รับทุน และขอบคุณที่ได้เลือกประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปศึกษาต่อ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำถึงบทบาทของผู้ได้รับทุนต่ออนาคตของประเทศไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทย

อ่านคำกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสดังกล่าว (ภาษาอังกฤษ)

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสและโครงการทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้ที่หน้าเฟซบุ๊กของหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ (Campus France) : www.facebook.com/CampusFranceThailand

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสให้การต้อนรับผู้ได้รับทุนโครงการ Franco-Thai Scholarship รุ่น 2019
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสให้การต้อนรับผู้ได้รับทุนโครงการ Franco-Thai Scholarship รุ่น 2019
เอกอัครราชทูตกับคณะกรรมการคัดเลือกทุน
เอกอัครราชทูตกับคณะกรรมการคัดเลือกทุน
ผู้ได้รับทุนรัฐบาลฝรั่งเศสทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่
ผู้ได้รับทุนรัฐบาลฝรั่งเศสทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 06/08/2019

ด้านบนของหน้า