สารถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [fr]

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ประเทศฝรั่งเศสยึดมั่นในความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานกับประเทศไทย คณะราชทูตชุดแรกที่สยามส่งไปยังฝรั่งเศสภายใต้การนำของเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เมื่อ 333 ปีก่อน ใน พ.ศ. 2229 เป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์ในประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงประเทศทั้งสองเข้าด้วยกัน

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 08/08/2019

ด้านบนของหน้า