งานแถลงข่าวเปิดตัวการเฉลิมฉลองครบรอบ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส [fr]

วันที่ 2 กันยายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศของไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการเฉลิมฉลองครบรอบ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส เพื่อเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นตลอดหลายเดือนเนื่องในวาระดังกล่าวทั้งในประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส ในการนี้ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์และแสดงการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อความริเริ่มดังกล่าว

กระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้ริเริ่มให้จัดการเฉลิมฉลองในปี 2562 เนื่องในวาระครบรอบ 333 ปีที่คณะราชทูตโกษาปานของสยามได้เดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อถวายพระราชสาสน์ทองคำของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ณ ราชสำนักฝรั่งเศส ในพระราชวังแวร์ซายส์

งานแถลงข่าว (ดาวน์โหลดเอกสารข่าวสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศด้านล่าง) จัดขึ้น ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป และนายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและกล่าวสุนทรพจน์ (คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำกล่าวสุนทรพจน์เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส (ภาษาอังกฤษ) หรือดาวน์โหลดคำแปลภาษาไทยด้านล่าง)

ภายในงาน มีการนำเสนอตราสัญลักษณ์ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระดังกล่าว รวมถึงหนังสือที่ระลึก "๓๓๓ ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส" ซึ่งจะจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย และมีแผนจะจัดพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศส เพื่อมอบให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและฝรั่งเศส

ในโอกาสนี้ ได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation) ระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) กับสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Agence française de développement : AFD) เพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีต่อกันของทั้งสองประเทศ โดยมีนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนาย Yazid Bensaid ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของ AFD เป็นผู้แทนลงนาม เอกสารฉบับนี้แสดงเจตนารมณ์ของ AFD และ TICA ในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้แผน 3 ปีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศหุ้นส่วนในอาเซียนและแอฟริกา รวมทั้งไทย ในด้านที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกร่วมกัน (คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อความเกี่ยวกับการลงนามในเฟสบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตฯ).

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ ได้นำเสนอรายการกิจกรรมวัฒนธรรมที่จะมีขึ้นในประเทศไทยภายใต้ตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลองวาระดังกล่าวอีกด้วย (ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมด้านล่าง)

นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป และนายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ยืนข้างภาพโกษาปาน หน้าห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป และนายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ยืนข้างภาพโกษาปาน หน้าห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
อธิบดีกรมยุโรปและเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสยืนถ่ายภาพหน้า backdrop ซึ่งมีตราสัญลักษณ์จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกการครบรอบ 333 ปีราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส
อธิบดีกรมยุโรปและเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสยืนถ่ายภาพหน้า backdrop ซึ่งมีตราสัญลักษณ์จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกการครบรอบ 333 ปีราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและอธิบดีกรมยุโรปชมสิ่งของที่นำมาจัดแสดงในงานแถลงข่าวครั้งนี้
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและอธิบดีกรมยุโรปชมสิ่งของที่นำมาจัดแสดงในงานแถลงข่าวครั้งนี้
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
วีดีทัศน์ วาระ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส
วีดีทัศน์ วาระ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
แขกทั้งหมดที่มาร่วมงาน
แขกทั้งหมดที่มาร่วมงาน
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป กล่าวสุนทรพจน์
นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป กล่าวสุนทรพจน์
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์
นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
การนำเสนอตราสัญลักษณ์จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกการครบรอบ 333 ปีราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส
การนำเสนอตราสัญลักษณ์จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกการครบรอบ 333 ปีราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
การนำเสนอหนังสือที่ระลึก 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ซึ่งจะจัดพิมพ์ในอีกไม่ช้านี้
การนำเสนอหนังสือที่ระลึก 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ซึ่งจะจัดพิมพ์ในอีกไม่ช้านี้
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
การลงนามในบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation) ระหว่างสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Agence française de développement : AFD) กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) โดยมีเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และอธิบดีกรมยุโรป เป็นสักขีพยาน
การลงนามในบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation) ระหว่างสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Agence française de développement : AFD) กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) โดยมีเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และอธิบดีกรมยุโรป เป็นสักขีพยาน
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
นิทรรศการคณะราชทูตโกษาปานเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ที่จัดขึ้นในงานแถลงข่าว
นิทรรศการคณะราชทูตโกษาปานเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ที่จัดขึ้นในงานแถลงข่าว
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ตัวอย่างหนังสือที่ระลึกที่จะจัดพิมพ์
ตัวอย่างหนังสือที่ระลึกที่จะจัดพิมพ์
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
PDF - 114 ko
คำแปลสุนทรพจน์เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเนื่องในงานแถลงข่าวเปิดตัวการเฉลิมฉลองครบรอบ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 2 กันยายน 2562
(PDF - 114 ko)
PDF - 666.1 ko
รายการกิจกรรมวัฒนธรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสนับสนุนภายใต้ตราสัญลักษณ์ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส
(PDF - 666.1 ko)
PDF - 234.4 ko
ข่าวสารนิเทศ การฉลองวาระ ๓๓๓ ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส (กระทรวงการต่างประเทศของไทย)
(PDF - 234.4 ko)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 06/09/2019

ด้านบนของหน้า