พิธีมอบประกาศนียบัตรความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส DELF-DALF ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ [fr]

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน (DELF) และขั้นสูง (DALF) สำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่ได้มีการจัดสอบวัดระดับเมื่อเดือนมีนาคม 2562

โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายกสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และนายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่สอบผ่าน โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้กล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญของคณะเจ้าหน้าที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ รวมถึงการดำเนินการของทุกสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ พัทยา ตลอดจนการสนับสนุนอย่างไม่ขาดตกบกพร่องของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย หรือ สคฝท.

อ่านคำกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสดังกล่าว (ภาษาฝรั่งเศส)


ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/10/2019

ด้านบนของหน้า