การประชุมประสานงานการจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (DELF scolaire) ประจำปีครั้งที่ 1 [fr]

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ได้มีการประชุมประสานงานการจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (DELF scolaire) ประจำปีครั้งที่ 1 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.

โดยมีผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดสอบ DELF scolaire ในประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียง DELF scolaire เป็นประกาศนียบัตรของกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส ซึ่งในแต่ละปี มีผู้เข้าสอบวัดระดับทั่วประเทศมากกว่า 2,000 คน โอกาสนี้ นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาร่วมปิดการประชุม และได้กล่าวสุนทรพจน์ขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียน 7 แห่งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่รับเป็นเจ้าภาพจัดสอบวัดระดับอย่างต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี รวมถึงคณาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบงานปฏิบัติการต่างๆ


ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24/09/2019

ด้านบนของหน้า