การประชุมระดมทุนครั้งใหม่ของกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย 9-10 ต.ค. ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส [fr]

ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 6 เพื่อระดมทุนครั้งใหม่ของกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 ณ เมืองลียง

ทุกๆ 3 ปี กองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย จะจัดการประชุมระดมทุนครั้งใหม่ ซึ่งในแต่ละครั้ง ผู้บริจาคจากภาครัฐและเอกชนจะประกาศคำมั่นในการบริจาค โดยมีภาคีเครือข่ายของกองทุนโลกฯ และภาคประชาสังคมซึ่งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและดำเนินโครงการในประเทศต่างๆ มาร่วมงาน เงินบริจาคที่ได้รับจะใช้เป็นทุนสนับสนุนโครงการป้องกันและต่อสู้โรคติดต่อที่สำคัญทั้งสามชนิดซึ่งคร่าชีวิตประชากรโลกเกือบ 2.5 ล้านคนในแต่ละปี

ปัจจุบัน ประชาคมโลกอาจจะต้องพบกับความล้มเหลวในการกำจัดโรคติดต่อดังกล่าว ดังนั้นเพื่อรักษาความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นและเพื่อให้สามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ ไปได้ ประชาคมโลกต้องรวมพลังและเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 ว่าด้วยการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ความก้าวหน้าในการรับมือโรคเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย ในปัจจุบัน

นับตั้งแต่ก่อตั้ง กองทุนโลกฯ สามารถช่วยชีวิตประชากรโลกแล้ว 32 ล้านคน การดำเนินการของกองทุนมีผลต่อวิวัฒนาการของโรคติดต่อดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด อัตราการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ลดลงสองเท่าตั้งแต่ปี 2545 ถึงแม้จะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้น แต่ก็ยังมีความท้าทายที่จะต้องก้าวข้ามดังนี้

  • ปี 2561 ประชากร 37.9 ล้านคนยังคงอยู่กับโรคเอดส์ ขณะที่การติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นใน 50 กว่าประเทศ
  • ปี 2560 มาลาเรียคร่าชีวิตประชากร 435,000 คน และความก้าวหน้าหยุดชะงักตั้งแต่ปี 2558
  • ปี 2560 วัณโรคได้คร่าชีวิตประชากร 1.3 ล้านคน เกิดการระบาดของเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง

การกำหนดเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตประชากร 16 ล้านคน

การประชุมครั้งที่ 6 เพื่อระดมทุนครั้งใหม่ของกองทุนโลกฯ ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม ณ เมืองลียง มีเป้าหมายที่จะรวบรวมเงินบริจาคให้มากกว่า 12.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นจำนวนได้รับเมื่อครั้งที่มีการระดมทุนเมื่อปี 2559 เพื่อใช้เป็นทุนสนับสนุนการต่อสู้โรคทั้ง 3 ชนิดในเวลา 3 ปีข้างหน้า เงินจำนวนดังกล่าวจะช่วยให้กองทุนโลกฯ สามารถช่วยเหลือประเทศและประชากรที่ได้รับผลกระทบ ช่วยชีวิตประชากร 16 ล้านคน ป้องกันการติดเชื้อใหม่ 234 ล้านคน และสามารถให้ทุนสนับสนุนนวัตกรรมและการปรับปรุงระบบสุขภาพได้ต่อไป การดำเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยกำจัดโรคติดต่อทั้ง 3 ชนิดให้หมดไปภายในปี 2573

ฝรั่งเศสมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยม

นายเอมานุแอล มาครง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 6 เพื่อระดมทุนครั้งใหม่ของกองทุนโลกฯ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของฝรั่งเศสที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การประชุมครั้งนี้มีขึ้นที่เมืองลียง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของฝรั่งเศสที่มีความสำคัญในการสาธารณสุขโลก

ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งกองทุนโลกฯ และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการบริหารของกองทุนฯ รวมทั้งเป็นผู้บริจาครายใหญ่เป็นอันดับสองด้วยจำนวนเงิน 4.61 พันล้านยูโรที่ได้สมทบมาตั้งแต่การก่อตั้งกองทุนฯ เมื่อปี 2545 นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมในการดำเนินการของกองทุนฯ เพื่อช่วยชีวิตประชากรหลายล้านคน และจะยังคงทำต่อไป

ในวาระการดำรงตำแหน่งประธาน G7 ของฝรั่งเศสในปีนี้ มีการกำหนดให้การสาธารณสุขโลกและภูมิภาคซาเฮลของแอฟริกาเป็นประเด็นสำคัญ ฝรั่งเศสได้ดำเนินการเพื่อให้รัฐและผู้มีบทบาทสำคัญในภาคประชาสังคมยืนยันเจตนารมณ์ที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และได้เรียกร้องให้รัฐที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อและได้รับประโยชน์จากกองทุนโลกฯ แสดงเจตนารมณ์ที่จะให้ทุนสนับสนุนระบบสุขภาพของประเทศตนเอง ไม่ว่าผู้บริจาคจะสมทบทุนเพิ่มขึ้นหรือเพิ่งเริ่มสมทบทุน ไม่ว่าจะเพิ่มการระดมทรัพยากรของชาติเพื่อสุขภาพ ฝรั่งเศสและประชาคมโลกทั้งหมด สามารถตอบโต้อย่างเด็ดขาดต่อโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรียได้ เพื่อกำจัดโรคดังกล่าวให้หมดไปภายในปี 2573

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/10/2019

ด้านบนของหน้า