สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดงานกิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 40 พ.ศ. 2562 [fr]

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานกิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 40 พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่องาน “En souvenir de SAR la Princesse Galyani Vadhana et de sa vision pour l’enseignement du français : "Horizon 4.0 pour le français en Thaïlande” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

คณะกรรมการของสมาคมฯ ได้จัดเตรียมงานครั้งนี้เป็นเวลาหลายเดือน โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศเกือบ 3,000 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน 86 แห่ง นิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 19 แห่ง พร้อมด้วยคณาจารย์ของแต่ละที่

ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสรายการต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการ การร้องเพลง การกล่าวสุนทรพจน์ เป็นต้น ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ได้แสดงความสามารถ และถ่ายทอดแรงบันดาลใจเป็นภาษาฝรั่งเศส โดยการสนับสนุนอย่างแข็งขันของคณาจารย์

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินและเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูภาษาฝรั่งเศสและเหล่าคณาจารย์ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสอนภาษาฝรั่งเศสอย่างเต็มความสามารถแก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษา นอกจากนี้ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ก็เข้าร่วมงานดังกล่าวทุกปีเช่นเดียวกัน

อนึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานการสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน และทอดพระเนตรนิทรรศการ ในการนี้ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย บุคคลสำคัญและคณะบุคคลในแวดวงภาษาฝรั่งเศสได้เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จอย่างพร้องเพรียง

ภายในงานปีนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเจิมรูปปั้นออกพระวิสุทธสุนทร หรือ เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ซึ่งสมาคมฯ ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 333 ปี ที่เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตแห่งสยามได้เชิญพระราชสาสน์และเครื่องราชบรรณาการจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปถวายแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ณ พระราชวังแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส เรือได้เข้าเทียบท่าที่เมืองแบรสต์ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังปารีส ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำรูปปั้นดังกล่าวไปประดิษฐานใกล้กับถนนสยาม ที่เมืองแบรสต์ ในปี 2563

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13/11/2019

ด้านบนของหน้า