วันครูภาษาฝรั่งเศสสากลครั้งที่ 1 [fr]

เนื่องในโอกาสวันครูภาษาฝรั่งเศสสากลครั้งที่ 1 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ จัดการประกวดวีดิทัศน์ระดับประเทศเมื่อเดือนตุลาคม และกิจกรรมการอภิปรายในบรรยากาศที่เป็นกันเองเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

นายเอมานุแอล มาครง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีความประสงค์ให้มีการสถาปนาวันดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างคุณค่าให้กับอาชีพผู้สอนภาษาฝรั่งเศสผ่านกิจกรรมสร้างสัมพันธ์และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน วันครูภาษาฝรั่งเศสสากลครั้งที่ 1 จึงได้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและการสร้างสรรค์"

ก่อนที่วันดังกล่าวจะมาถึง สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ จัดการประกวดวีดิทัศน์ระดับประเทศ โดยได้เชิญชวนครู อาจารย์จัดทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับความคิดนวัตกรรมและสร้างสรรค์ที่ได้นำมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสหรือการเรียนการสอนด้วยภาษาฝรั่งเศส โดยบันทึกภาพร่วมกับนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้สอนราว 140 คน จากทั่วประเทศ ได้มารวมตัวกัน ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เพื่อฟังการอภิปรายที่มีคุณภาพ ในหัวข้อ "นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ในชั้นเรียนของข้าพเจ้า" จากวิทยากร 5 คน ได้แก่ 1. นาย Douglas Bastick (วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ) อาจารย์จากโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ และวิทยากรการอบรมด้านการสอนภาษาต่างประเทศของสำนักงานเพื่อการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ (Agence pour l’enseignement français à l’étranger - AEFE) 2. นาย Axel Gauthier อาจารย์ภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ 3. นาง Guilaine André อาจารย์ภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ 4. นางสาวศุภลัคน์ เตชะพงศธร อาจารย์ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 5. นายคณิศร กฤษฎาพรรณ อาจารย์ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หลังจบการอภิปรายดังกล่าว นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงผู้สอน โดยชื่นชมความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคน รวมทั้งของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญของการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรมการใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย จากนั้นเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวีดิทัศน์

กิจกรรมครั้งนี้จบลงด้วยงานเลี้ยงรับรองแก่ผู้เข้าร่วมในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ในประเทศไทย ประมาณการณ์ว่ามีผู้สอนภาษาฝรั่งเศสหรือผู้สอนด้วยภาษาฝรั่งเศสมากกว่า 600 คน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 210 แห่ง มหาวิทยาลัย 30 กว่าแห่งทั่วประเทศ โรงเรียนนานาชาติซึ่งรวมถึงโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ และที่สมาคมฝรั่งเศส ที่กรุงเทพฯ เชียงราย เชียงใหม่ และภูเก็ต

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/12/2019

ด้านบนของหน้า