การขอวีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศสในประเทศไทย

เนื่องด้วยวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 การพิจารณาคำขอวีซ่าพำนักระยะสั้นและระยะยาวจึงหยุดดำเนินการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งใหม่
มาตรการดังกล่าวบังคับใช้กับวีซ่าทุกประเภทและหนังสือเดินทางทุกประเภท สำหรับการนัดหมายที่ได้สำรองไว้แล้วกับผู้ให้บริการในการยื่นคำขอวีซ่าให้เป็นอันยกเลิก

ในระหว่างการปิดพรมแดน บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศฝรั่งเศสได้มีดังนี้

- พลเมืองยุโรป และชาวอังกฤษ ไอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ อันดอร์รา โมนาโก และสวิส รวมถึงคู่สมรสและบุตร เช่นเดียวกับพลเมืองนครรัฐวาติกัน และซานมารีโน รวมถึงคู่สมรสและบุตร

- ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตพำนักในประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและกำลังเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงคู่สมรสและบุตร

- ชาวต่างชาติที่ทำการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

- ชาวต่างชาติที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เดินทางมาเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งข้อความเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น ผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถามโดยคลิกที่นี่

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24/03/2020

ด้านบนของหน้า