การรับฝรั่งเศสเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย - แถลงการณ์รองโฆษกกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศ (17 ธันวาคม 2563) [fr]

เมื่อวานนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้รับความเห็นชอบให้เข้าเป็นสมาชิกสามัญประเทศที่ 23 ของสมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association - IORA)

การรับฝรั่งเศสเข้าเป็นสมาชิกสามัญดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของฝรั่งเศสในฐานะประเทศในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นในพื้นที่อินโด-แปซิฟิก และถือเป็นการยอมรับการดำเนินการของฝรั่งเศสในพื้นที่แห่งนี้ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้แถลงเป้าหมายที่ฝรั่งเศสได้กำหนดไว้สำหรับภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียในระหว่างการประชุม Choose La Réunion เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เป้าหมายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) การสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางทะเล รวมถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะเป็นหัวใจหลักของการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Commission) ของฝรั่งเศสในปี 2564

การรับฝรั่งเศสเข้าเป็นสมาชิกสามัญของ IORA จะช่วยเสริมสร้างบทบาทในภูมิภาคให้แก่จังหวัดและแคว้นโพ้นทะเลของฝรั่งเศสในมหาสมุทรอินเดียซึ่งมีชาวฝรั่งเศสอาศัยอยู่เป็นจำนวน 1 ล้านคน

ฝรั่งเศสขอขอบคุณประธานและสมาชิกสมาคมดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/03/2021

ด้านบนของหน้า