สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากรประจำภูมิภาค [fr]

PNG

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากรประจำภูมิภาค ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร ดูแลครอบคลุมประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมา และสิงคโปร์
ผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากรสังกัดคณะผู้แทนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Délégation aux Relations Internationales - DRI) กรมศุลกากรและภาษีทางอ้อม (Direction générale des douanes et des droits indirects - DGDDI) เป็นที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นศุลกากรและเศรษฐกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและปราบปรามสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ด้านความร่วมมือทางศุลกากรระหว่างประเทศ และด้านการดำเนินการทางเศรษฐกิจของศุลกากรในต่างประเทศ
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร (ภาษาฝรั่งเศส) ได้ที่ : https://www.douane.gouv.fr/fiche/les-missions-des-attaches-douaniers
ติดต่อ
ที่อยู่ : 35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์) ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
อีเมล : bangkok.dgddi@douane.finances.gouv.fr
- หากต้องการทราบข้อมูลทางศุลกากรเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ สามารถกรอกแบบฟอร์มสอบถาม (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ : https://www.douane.gouv.fr/formulaire-infos-douane-service/en
ดูข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศุลกากรฝรั่งเศส (ภาษาอังกฤษ) : https://www.douane.gouv.fr/french-customs-information-available-english

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/01/2022

ด้านบนของหน้า