เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเยือนจังหวัดภูเก็ต [fr]

ในระหว่างการเยือนจังหวัดภูเก็ต นายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนาย Christophe Hemmings กงสุลฝรั่งเศส ได้เข้าพบนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

โดยเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการรักษามรดกชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sustainable Urban Transport and Heritage Project : SUTRHE) ซึ่งสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Agence Francaise de Development : AFD) ได้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว ทั้งนี้การศึกษาความเป็นไปได้ครั้งใหม่อยู่ในระหว่างดำเนินการโดยยังต้องรอการพิจารณาว่าการดำเนินโครงการในลักษณะใด ซึ่งน่าจะสร้างความน่าสนใจให้แก่บริษัทฝรั่งเศสหลายรายในสาขาคมนาคม

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสยังได้หารือกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเกี่ยวกับความร่วมมือด้านตำรวจและศุลกากรกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นชาวฝรั่งเศส
ทั้งนี้ ได้มีการหยิบยกเรื่องการให้การรับรองการแต่งตั้งนาย Alain Faudot เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส ประจำจังหวัดภูเก็ตคนใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้คำมั่นจะช่วยประสานงานกับการทรวงการต่างประเทศเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว

ในระหว่างรอการดำเนินการข้างต้น เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้เดินทางไปยังสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส ประจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจตราการทำงานของเจ้าหน้าที่จากฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้บริการผู้มาติดต่อที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยเหลือชุมชนฝรั่งเศสในพื้นที่


© Ambassade de France en Thaïlande / Lionel de Coninck

© Ambassade de France en Thaïlande / Lionel de Coninck

© Ambassade de France en Thaïlande / Lionel de Coninck

© Ambassade de France en Thaïlande / Lionel de Coninck

© Ambassade de France en Thaïlande / Lionel de Coninck

© Ambassade de France en Thaïlande / Lionel de Coninck

© Ambassade de France en Thaïlande / Lionel de Coninck

© Ambassade de France en Thaïlande / Lionel de Coninck

© Ambassade de France en Thaïlande / Lionel de Coninck

© Ambassade de France en Thaïlande / Lionel de Coninck

© Ambassade de France en Thaïlande / Lionel de Coninck

© Ambassade de France en Thaïlande / Lionel de Coninck

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/02/2022

ด้านบนของหน้า