เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสนำคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร [fr]

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นำคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสเข้าพบนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

คณะนักธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากบริษัทฝรั่งเศส 19 แห่ง ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บริษัทเหล่านี้ดำเนินกิจการและโครงการต่าง ๆ อยู่ก่อนแล้วในประเทศไทย และสามารถที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเมือง

การหารือเป็นไปอย่างจริงจังและมีสาระ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับฟังอย่างตั้งใจและเอ่ยถึงเอกสารนำเสนอบริษัทที่ได้นำส่งไปก่อนหน้านั้นตลอดการหารือ

ในการเข้าพบครั้งนี้ นาย Hubert Colaris อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ นาย Florent Dauba ผู้ช่วยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ นาง Estelle David ผู้อำนวยการบิสเนส ฟรานซ์ ประเทศไทย (Business France Thailand) และนาง Justine De Guerre ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ร่วมคณะด้วย
บริษัทฝรั่งเศสที่เข้าร่วมหารือดำเนินกิจการอยู่ในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ของไทย อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสนำคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสนำคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ภาพ : กรุงเทพมหานคร
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสนำคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสนำคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ภาพ : กรุงเทพมหานคร
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสนำคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสนำคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ภาพ : กรุงเทพมหานคร
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสนำคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสนำคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ภาพ : กรุงเทพมหานคร
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสนำคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสนำคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ภาพ : กรุงเทพมหานคร
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสนำคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสนำคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ภาพ : กรุงเทพมหานคร
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสนำคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสนำคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ภาพ : กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้แทนของแต่ละบริษัท ได้แก่

 • นาย Patrice Pischedda
  บริษัท ACOEM Thailand
 • นาง Katrin Luger
  บริษัท Alstom Transport (Thailand) Co., Ltd
 • นาย Florian Blin
  บริษัท Artelia Cornerstone Ltd
 • นาย Stéphane Lambert
  บริษัท BKK DOC
 • นาย Patrice Bard
  บริษัท Bouygues-Thai Ltd
 • นาย Hervé Lemoine
  บริษัท Dextra Asia Co.,Ltd
 • นาย David Ferrand
  บริษัท Egis Group Thailand
 • นาย Florent Herson
  บริษัท Forvia
 • นาย Frank Gluck
  บริษัท Green Yellow (Thailand) Co.,Ltd
 • นาย Olivier Heroguelle
  นาย JCDecaux (Thailand) Co.,Ltd
 • นาง Pornvadee Piyakhun
  บริษัท Michelin Siam Co.,Ltd
 • นาย Davide Pacheco
 • นาย Sam Yamdagni
  บริษัท PSS Amarenco Co.,Ltd
 • นาย Natthapong Singhsilarak
  บริษัท Saint-Gobain Thailand
 • นาย Stephane Nuss
  บริษัท Schneider Electric
 • นาย Arnaud Bialecki
  บริษัท Sodexo Thailand
 • นาย Michael Poonpiat
  บริษัท Suez Asia – Municipal Water, Thailand
 • นาย Hernani Theias
  บริษัท Suez Asia - Smart Environmental Solutions
 • นาย Massimo Marinzi
  บริษัท Thales (Thailand) Ltd
 • นาย Etienne Drouet
  บริษัท Tractebel Asia-Pacific – Thailand
 • นาย Francois Jenny
  บริษัท Veolia
 • นาย Jérôme Le Borgne
  บริษัท Veolia

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวแสดงความพึงพอใจต่อการหารือกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศส และแสดงความประสงค์ที่จะหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอบางประการ รวมถึงตอบรับคำเชิญเยี่ยมชมสถานประกอบการอุตสาหกรรม

การเข้าพบครั้งนี้สร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่าย และช่วยให้เกิดการเสนอแนวทางความร่วมมือที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 08/10/2022

ด้านบนของหน้า