โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพฯ


แบบจำลองโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพฯ
  โรงเรียนฝรั่งเศสกรุงเทพฯ ได้ย้ายไปอยู่ที่ถนนประชาอุทิศ ใกล้ย่านลาดพร้าว (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 ปัจจุบันได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นโรงเรียนนานาชาติ และใช้ชื่อว่า Lycée français international de Bangkok) www.lfib.ac.th ->http://www.lfib.ac.th/]

 

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิฝรั่งเศสเพื่อการศึกษา บริหารงานโดยคณะกรรมการผู้ปกครอง ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนจำนวน 700 คน ดำเนินการสอนตามหลักสูตรฝรั่งเศสจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเพื่อการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ นักเรียนที่จบการศึกษาและสอบไล่ผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายของฝรั่งเศส (Baccalauréat) โรงเรียนตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียนเฉพาะระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาซึ่งแยกจากกัน นอกจากนี้ ยังมีอาคารที่ทำการฝ่ายธุรการ ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด ตลอดจนห้องอเนกอเนกประสงค์อีกด้วย

 

 

span>โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพฯ
498 ซอยรามคำแหง 39
วังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร (02) 9348008
แฟ็กซ์ (02) 9346670
อีเมล lfbangkok@a-net.net.th

 

 

ใส่ข้อมูลเมื่อ 01/10/2008

ด้านบนของหน้า