บริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทย

ปัจจุบันมีบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมทั้งสิ้นประมาณ 400 บริษัท ในจำนวนนี้มีกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่จำนวน 60 กลุ่มและบริษัททั้งขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่า 300 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจหลายประเภท

|

span lang="TH" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ประเภทธุรกิจ |

span lang="TH" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ชื่อบริษัท |
|
สิ่งแวดล้อม |

Ondéo-Suez, Rhodia, Sogreah, Vivendi Environnement (Vivendi Water Thailand Ltd) |
|
การก่อสร้าง |

Bouygues (Bouygues Thai Ltd), Cogifer TF (Cogifer TF-Thailand Branch), Colas (Colas Regional Office), Dextra (Dextra Asia Co Ltd) |
|
เทคโนโลยีขั้นสูง |

Ingenico, Oberthur, Alcatel, Orange |
|
การบิน |

Airbus (Airbus customer support services), Thales (High-Tech AJ Holding Ltd) |
|
การรถไฟ |

Alstom (Alstom Holdings Thailand Co Ltd) |
|
ยานยนต์ |

Michelin (Michelin Siam Co Ltd et Michelin Siam Group), Peugeot (Automobiles Peugeot Delegation/coordination), Saint Gobain (Saint-Gobain Sekurit Thailand Co Ltd) |
|
พลังงาน |

EDF (Electricité de France Representative Office) Schneider (Schneider Thailand Ltd), TotalFinaElf (Exploration & Production ; Gas et Power ; Oil), Tractebel-Suez |
|
วิศวกรรม |

Alstom, Compagnie de Fives-Lille (CFL Asia Regional Office), Sofrecom (Sofrecom Thailand Co Ltd) |
|
สินค้าอุปโภคบริโภค |

Carrefour (Cencar Ltd), Casino (Big C Supercenter Pbc Co Ltd, Leaderprice) |
|
สาธารณสุข |

Aventis (Aventis Pasteur Thailand Ltd), Air Liquide (Air Liquide Thailand Limited), Biomérieux, Peter SA (Peters Asia Co Ltd), Sanofi-Synthelabo (Sanofi-Synthelabo Thailand Ltd), Servier (Servier Thailand Ltd), Virbac |
|
สินค้าฟุ่มเฟือย |

L’OREAL (L’OREAL Thailand), LVMH (LVMH Fashion Group – Louis Vuitton Thailand SA) |
|
การบริการ

|

* การท่องเที่ยว
Accor (Accor Asia Pacific), Club Med (Club Med sales office Bangkok)
* การธนาคาร
BNP Paribas, Crédit Agricole Indosuez, Crédit Industriel et commercial, Crédit Lyonnais et Société Générale
*บริษัทการบิน
Air France
|

 หอการค้าฝรั่งเศส-ไทยได้รวบรวมและจัดพิมพ์รายชื่อผู้ประกอบการฝรั่งเศสในประเทศไทยซึ่งมีการแก้ไขทุกปี สามารถสั่งซื้อได้ในราคาเล่มละ 1,500 บาท (ติดต่อหมายเลข 02 650 9613-4)

 

ใส่ข้อมูลเมื่อ 01/08/2018

ด้านบนของหน้า