คณะที่ปรึกษาด้านการค้าต่างประเทศแห่งประเทศฝรั่งเศส (CCEF) [fr]

คณะที่ปรึกษาด้านการค้าต่างประเทศแห่งประเทศฝรั่งเศส (CCEF) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1898 ประกอบด้วยผู้บริหารจากบริษัทต่างๆ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในโลกธุรกิจระดับนานาชาติ ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เพื่อทำงานร่วมกับสถานทูตและสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในการส่งเสริมการค้าต่างประเทศของฝรั่งเศส

ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการค้าต่างประเทศแห่งประเทศฝรั่งเศส ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นงานรองจากงานประจำ โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

ในประเทศไทย คณะที่ปรึกษาฯ ประกอบด้วยสมาชิกราว 30 คน มีนายเอริก ดูร็อง ผู้บริหารบริษัท ลัมเบอเร่ท์ เอเซีย จำกัด เป็นประธาน โดยทำงานร่วมกับฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย รวมทั้งหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย และทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐโดยให้ข้อมูลและคำแนะนำ
  • ติดตามเศรษฐกิจภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศทางตอนใต้ของแม่น้ำโขง
  • สนับสนุนเครือข่ายทางการค้าระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย
  • ให้ความช่วยเหลือบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางในการพัฒนากิจการในต่างประเทศ และสนับสนุนการทำงานของคนฝรั่งเศสรุ่นใหม่ในประเทศไทย (อาสาสมัครระหว่างประเทศ การฝึกงาน)

เว็บไซต์ http://ccethailande.com/

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/06/2019

ด้านบนของหน้า