ทำการค้ากับประเทศฝรั่งเศส

www.firmafrance.com เป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทส่งสินค้าออกของประเทศฝรั่งเศสกว่า 10,000 บริษัท นอกจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทดังกล่าวแล้ว เว็บไซต์นี้ยังรวบรวมข้อมูลอื่นๆ อาทิเช่น ข่าวสาร บทวิเคราะห์เกี่ยวกับภาคประกอบการต่างๆ โครงการสำคัญๆ ฯลฯ เว็บไซต์นี้มี search engine ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการค้นหาเรื่องของการนำสินค้าเข้าหรือการหาหุ้นส่วนใหม่ทางการค้า

ใส่ข้อมูลเมื่อ 30/06/2006

ด้านบนของหน้า