การลงทุนในประเทศฝรั่งเศส

AFII หรือ Agence Française pour les Investissements Internationaux เป็นหน่วยงาน ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการลงทุนระหว่างประเทศ (ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) และเป็นหน่วยประสานงานระหว่างบริษัท องค์การปกครองต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรือตำบล) หน่วยงานด้านการพัฒนา หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่ให้บริการต่างๆ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนระหว่างประเทศ

หน่วยงานดังกล่าวร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การลงทุนในระดับภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค และหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ลงทุนในขั้นตอนต่างๆ (ซึ่งเริ่มตั้งแต่การศึกษาตลาดจนกระทั่งติดตามการลงทุนที่ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างใกล้ชิด)

สำนักงาน AFII มีทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งที่ปารีสและในสำนักงานมากกว่า 20 แห่งในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชีย (ฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์กรุงเทพฯมีผู้แทนจากสำนักงานเอเอฟไอไอจำนวน 1 คน)

เว็บไซต์ www.afii.fr/France

ฝรั่งเศสเป็นประเทศซึ่งมีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนมากเป็นลำดับ 3 ของโลก

ใส่ข้อมูลเมื่อ 20/08/2012

ด้านบนของหน้า