ทัศนศิลป์และการออกแบบ

ในสาขาทัศนศิลป์ ฝ่ายวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานของศิลปินฝรั่งเศสในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะการถ่ายภาพ ศิลปะการจัดวาง ช่วยเหลือการจัดนิทรรศการในประเทศฝรั่งเศสหรือในประเทศไทย ร่างและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบอาชีพ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ในประเทศฝรั่งเศส วางรากฐานและสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ โดยเน้นความสำคัญของโครงการระยะยาว นี่คือกิจกรรมส่วนหนึ่งของหน่วยงานศิลปะและโสตทัศน์ประจำฝ่ายวัฒนธรรม ที่มีหน้าที่ประสานงานกับศิลปินและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านวัฒนธรรมฝ่ายไทย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 16/08/2012

ด้านบนของหน้า