ความร่วมมือด้านโสตทัศน์

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยดำเนินกิจกรรมด้านโสตทัศน์ดังต่อไปนี้

 •  สนับสนุนให้มีการฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศสในเทศกาลภาพยนตร์สำคัญๆ ที่จัดขึ้นในประเทศไทย และให้การช่วยเหลือด้านการพาณิชย์แก่บริษัทผู้จัดจำหน่าย
 • ส่งเสริมนักสร้างภาพยนตร์ชาวไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยมีประเทศฝรั่งเศสเป็นแรงหนุน
 • เผยแพร่ภาพยนตร์ฝรั่งเศสให้เป็นที่รู้จักไปทั่วภูมิภาค โดยการจัดตั้ง ศูนย์ภาพยนตร์ฝรั่งเศสสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • มอบทุนศึกษาอบรมในประเทศฝรั่งเศส เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ทำงานด้านโสตทัศน์ชาวไทยได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ในสายงานอาชีพ
 • สนับสนุนความคิดริเริ่มเรื่องการใช้เทคโนโลยีฝรั่งเศสในวงการโสตทัศน์ของไทย(เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นสูง การอนุรักษ์ และการจัดเก็บสื่อโสตทัศน์)
 • ส่งเสริมการซื้อรายการต่างๆ ของฝรั่งเศสเพื่อนำมาแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนการแพร่ภาพของสถานีโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส TV5 และสถานีโทรทัศน์เฉพาะเรื่องของฝรั่งเศสในประเทศไทย
 • ส่งเสริมการเผยแพร่ดนตรีฝรั่งเศสทางสถานีวิทยุและในวงจรธุรกิจ รวมทั้งการกระจายเสียงรายการของสถานีวิทยุของประเทศฝรั่งเศสRadio France Internationale ในประเทศไทย

ภาพยนตร์

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสนับสนุนเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ด้วยการอนุเคราะห์ภาพยนตร์ฝรั่งเศสเพื่อนำไปฉายในเทศกาลดังกล่าว ในปีนี้ เทศกาลจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ (มีการฉายภาพยนตร์กว่า 200 เรื่องและมีผู้เข้าชมมากกว่า 40 000 คน) ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ส่งภาพยนตร์เข้าฉายมากที่สุด (15 เรื่องและ 13 เรื่องเป็นการร่วมผลิตกับประเทศอื่นๆ) ในปีนี้ แคธทรีน เดอเนิฟ ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในปีนี้ด้วย

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 2 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2549 งานดังกล่าวจัดร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) และสถาบันเกอเธ่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก IRD และ CNRS ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.goethe.de/sciencefilmfestival

เทศกาลภาพยนตร์ยุโรป

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสสนับสนุนการจัดเทศกาลภาพยนตร์ยุโรปและอนุเคราะห์ภาพยนตร์ฝรั่งเศสเพื่อนำไปฉายในเทศกาลดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว

เทศกาลภาพยนตร์สั้นนานาชาติกรุงเทพฯ

สนับสนุนเทศกาลภาพยนตร์สั้นนานาชาติกรุงเทพฯ ด้วยการช่วยประสานความร่วมมือระหว่างเทศกาลภาพยนตร์สั้นนานาชาติกรุงเทพฯกับเทศกาลภาพยนตร์สั้นนานาชาติเมืองแคลร์มงต์ แฟร์รองด์ (การแลกเปลี่ยนการฉายภาพยนตร์หรือการเชิญกรรมการในคณะทำงานมาร่วมงานเทศกาลของแต่ละฝ่าย)

ภาพยนตร์เรื่องยาวในวงจรพาณิชย์

สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่บริษัทผู้จัดจำหน่ายที่นำภาพยนตร์ฝรั่งเศสมาฉายในประเทศไทย

ค.ศ. 2004 – Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, Swimming Pool และ Les Triplettes de Belle ville

ค.ศ. 2005 – มีทั้งหมด 19 เรื่องได้แก่ Un long dimanche de fiançailles, Les Choristes, Iznogoud ฯลฯ

ความร่วมมือด้านศิลปะการถ่ายทำภาพยนตร์

สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่นักสร้างภาพยนตร์ไทยในการนำภาพยนตร์ไปเข้าร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญๆ อาทิเช่น เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เทศกาลภาพยนตร์ 3 ทวีปเมืองนองต์ เทศกาลภาพยนตร์เอเซียเมืองโดวิลล์ เทศกาลฤดูใบไม้ร่วงกรุงปารีส งานสังสรรค์ภาพยนตร์นานาชาติกรุงปารีส งานสังสรรค์ภาพยนตร์สารคดีนานาชาติเมืองมาร์เซย เป็นต้น

สนับสนุนโครงการสร้างภาพยนตร์ร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส

จัดงาน "สัปดาห์ภาพยนตร์ฝรั่งเศส" ตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ มีการฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศสควบคู่กับการเสวนาและนิทรรศการของนักศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร์ฝรั่งเศส

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม :

 • ศูนย์ภาพยนตร์ฝรั่งเศสสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
 • ข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ฝรั่งเศสในต่างประเทศ ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน Unifrance : www.unifrance.org
 • ข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ฝรั่งเศสและกองทุนสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ Sud ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส : http://www.diplomatie.fr/thema/dossier.asp?DOS=CINEMA
 • ตารางเวลาฉายภาพยนตร์ของ TV5 : www.tv5.org

โทรทัศน์

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้จัดจำหน่ายฝ่ายฝรั่งเศสกับผู้ซื้อฝ่ายไทย และดูแลให้มีการแพร่ภาพรายการฝรั่งเศสทางสถานีโทรทัศน์ไทยทั้งระบบเคเบิ้ลและดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง

TV5

สถานีโทรทัศน์ภาษาฝรั่งเศส ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเอเชียแซท 3S ในประเทศไทย (ผู้รับสัญญาณต้องมีจานดาวเทียมและเครื่องถอดรหัสสัญญาณ)

และสามารถรับชมรายการของ TV5 ทางเครือข่ายยูบีซีทั้งระบบเคเบิ้ลและระบบจานดาวเทียม

TV5 เสนอรายการของประเทศเบลเยียม แคนาดา ฝรั่งเศส สวิส มีทั้งภาพยนตร์เรื่องยาว สารคดีเป็นภาษาฝรั่งเศส บางรายการรวมทั้งข่าวประจำวันมีคำบรรยายภาษาอังกฤษกำกับ

แฟชั่นทีวี (FTV)

สถานีโทรทัศน์ฝรั่งเศสด้านแฟชั่นโดยเฉพาะ ออกอากาศผ่านเครือข่ายยูบีซี และ ผ่านสัญญาณดาวเทียม เอเซียแซท 2 กลุ่มยุโรป

รายการฝรั่งเศสทางสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย

สถานีโทรทัศน์ ยูบีซี ช่อง ยูบีซี มูวีส์ มีการฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศสไม่ต่ากว่า 20 เรื่องต่อปี

ส่วนช่อง ยูบีซี คิดส์ และ สถานีโทรทัศน์ ไอทีวี มีการฉายภาพยนตร์การ์ตูนฝรั่งเศส

ยูบีซีช่อง 11 ออกอากาศรายการสอนภาษาฝรั่งเศส ซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม :

 • ข้อเสนอของฝรั่งเศสเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ ค้นหาได้ที่ : www.tvfi.com
 • TV5 : www.tv5.org
 • Fashion TV : www.ftv.com

อุตสาหกรรมดนตรีและวิทยุ

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสสนับสนุนการกลับมากระจายเสียงอีกครั้งของสถานีวิทยุ Radio France Internationale (RFI)โดยผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของประเทศไทย และส่งเสริมการเผยแพร่แนวดนตรีฝรั่งเศสในประเทศไทย

Radio France Internationale

RFI และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการกระจายเสียงคลื่นวิทยุ RFI 3 (ดนตรีกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส) ทาง AM981

การรับคลื่นวิทยุของ RFI กระทำได้โดยระบบดาวเทียม Palapa C2 ซึ่งรับสัญญานสถานีโทรทัศน์ TV5 และทางอินเตอร์เน็ต : www.rfi.fr

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

 • รับฟังคลื่นวิทยุของ RFI : www. rfi.fr
 • สำหรับผู้ประกอบอาชีพในวงการอุตสาหกรรมดนตรี เว็บไซด์ของหน่วยงานส่งเสริมการส่งออกด้านดนตรี :www. french-music.org
 • การกระจายเสียงภาษาฝรั่งเศส ข่าวสารการดนตรีของกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส : www.francodiff.org

ใส่ข้อมูลเมื่อ 18/06/2008

ด้านบนของหน้า