ฟีดอาร์เอสเอส : ภาษาไทย

อาร์เอสเอสเป็นรูปแบบการรวบรวมเนื้อหาในเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ได้แก่ ข้อความ ลิงก์ และภาพ ระหว่างเว็บไซต์ โดยจะอัปเดตการแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ อาร์เอสเอสทำให้ข้อมูลจากเว็บไซต์หนึ่งปรากฏบนอีกเว็บไซต์หนึ่งโดยยังคงรูปแบบเดิมของการจัดหน้าและการจัดวางกราฟฟิก อาร์เอสเอสย่อมาจาก Rich Site Summary หรือ Really Simple Syndication เป็นเว็บฟีดประเภทหนึ่งซึ่งมีรูปแบบข้อมูลเอกซ์เอ็มแอล
ข่าวล่าสุด
https://th.ambafrance.org/spip.php?page=backend&id_rubrique=266
ข่าวสาร / ข่าวเด่น
https://th.ambafrance.org/spip.php?page=backend&type=actu&id_rubrique=266
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
https://th.ambafrance.org/spip.php?page=backend&type=agenda&id_rubrique=266
ด้านบนของหน้า

/B_testSecteur> /B_testSousSite>