นางรามา ยาดเดินทางเยือนประเทศไทย (12-14 มีนาคม 2552) [fr]

นางรามา ยาด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและสิทธิมนุษยชน เดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม พ.ศ.2552 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝรั่งเศสและไทย ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นหุ้นส่วนสำคัญของฝรั่งเศส ทั้งยังเป็นประธานของกลุ่มประเทศอาเซียนช่วงปีพ.ศ.2552

นางรามา ยาดได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย เพื่อเจรจาเรื่องความร่วมมือทวิภาคี งานด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม รวมถึงเรื่องงานในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานการณ์ในประเทศพม่า และยังได้พบปะกับตัวแทนขององค์กรต่างๆ ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสได้เข้าเยี่ยมชมบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพฯ ซึ่งคุ้มครองและพัฒนาอาชีพแก่เด็ก และสตรีที่เป็นเหยื่อแรงงาน ทางเพศและถูกบังคับให้ขอทาน นางรามา ยาดยังได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหน่วยงานวิจัยเพื่อการพัฒนาของฝรั่งเศสแห่งหนึ่งใช้เป็นสถานที่ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการติดต่อของไวรัสโรคเอดส์จากมารดาสู่ทารก

นอกจากนี้แล้ว ยังได้เดินทางไปที่ศูนย์อพยพบ้านใหม่ในสอย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีผู้อพยพชาวพม่าประมาณ 20,000 คน มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและผู้สนับสนุนทางด้านการเงินแก่โครงการนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือสหภาพยุโรป

นางรามา ยาดเข้าเยี่ยมคารวะนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย (12 มีนาคม 2552)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/01/2019

ด้านบนของหน้า