พิธีจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตเมื่อวันที่ 8 ธค 2558

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2558 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้จัดพิธีจดทะเบียนสมรสระหว่างนาย Pierre, Marie, Boris NIGROWSKI และนางสาว Tatiana MARTINS โดยมีสักขีพยาน 3 ท่านคือ Gaëlle CLEMENÇOT, Michel, Yvan, Anne NIGROWSKI และ Cristina, Penn SCHOONMAKER

สถานเอกอัครราชทูตขอแสดงความยินดีและอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขในชีวิตสมรส

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า